Lắng nghe và thực hành Lời Chúa

By
Thứ Ba Tuần XXV Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 8, 19-21.

LỜI CHÚA:
"Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." (Lc 8,21).
SUY GẪM:
Chúa Giêsu không có ý chối bỏ liên hệ ruột thịt đối với Mẹ Ngài và thân thuộc, nhưng muốn mọi người hiểu rằng mối liên hệ quan trọng nhất đối với Ngài là liên hệ đức tin. Bất cứ ai sống theo Lời Ngài, người đó có liên hệ với Ngài. Ai càng sống Lời Ngài, người đó càng kết hợp mật thiết với Ngài… Chúa Giêsu sẽ nhận ra chúng ta là môn đệ Ngài, là anh em trong gia đình Ngài không phải vì danh hiệu Kitô chúng ta đang có, mà vì những hoa trái Lời Ngài được chúng ta làm trổ sinh trong cuộc sống. Hoa trái ấy chính là hành động của yêu thương, hòa bình, tha thứ, nhẫn nhục. Cuộc sống càng được dệt bằng những hành động ấy, quan hệ giữa chúng ta và Chúa Giêsu càng trở nên mật thiết hơn. 
Theo ý nghĩa của đoạn Phúc Âm này, Đức Mẹ Maria hai lần xứng đáng là Mẹ Chúa Giêsu: Mẹ theo huyết thống và Mẹ của Thân mình mầu nhiệm của Ngài là Giáo Hội. Chẳng những là Mẹ vì đã sinh ra Chúa Giêsu mà còn là Mẹ vì đã thực thi ý Chúa. (Trích: "Mỗi ngày một tin vui").
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, xin cho biết luôn lắng nghe và thực hành những điều Chúa dạy, để con được là thành viên trong gia đình yêu thương của Chúa.


Đăng nhận xét

Top