Lòng tin mạnh mẽ

By
Thứ Hai Tuần XXIV Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 7,1-10.

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ítraen, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế." (Lc 7,9).

Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin mạnh mẽ như viên đại đội trưởng trong Tin Mừng và xin Chúa chữa lành hồn xác cho con.

Đăng nhận xét

Top