Phúc cho các ngươi

By
Thứ Tư Tuần XXIII Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 6, 20-26.

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có." (Lc 6,20.24).
Suy gẫm:
Có một bộ phim được chiếu trên truyền hình, kể chuyện một gia đình nghèo nhưng được sống hạnh phúc, về sau khi họ giàu lên thì không còn hạnh phúc nữa. Có lẽ dụng ý của Đài khi chiếu phim này là để đưa ra một lời cảnh giác cho mọi người trong thời kỳ đất nước đang mở cửa theo hướng kinh tế thị trường. Nghèo chưa hẳn là khổ, và giàu chưa hẳn là sướng. Sướng hay khổ là do lòng người, hay nói cho đúng hơn, do những giá trị mình theo đuổi. Nhưng gia đình ấy khi còn nghèo thì mọi người biết lo lắng và hy sinh cho nhau; đến khi giàu thì mạnh ai nấy lo hưởng thụ một cách ích kỷ.
Lạy Chúa, xin cho con ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù giàu hay nghèo cũng luôn chọn Chúa là gia nghiệp của đời con.

Đăng nhận xét

Top