Sống gương mẫu

By
Thứ Hai Tuần XXV Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 8, 16-18.

LỜI CHÚA:
"Chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết." (Lc 8,17).
SUY GẪM:
Qua hình ảnh chiếc đèn được đặt nơi cao tỏa chiếu ánh sáng, Chúa Giêsu muốn khuyên tín hữu phải có một cuộc sống gương mẫu để chiếu sáng trước mặt mọi người.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, xin thắp sáng lên trong con ngọn lửa của tình yêu Chúa, để con biết thắp sáng ngọn lửa tình yêu ấy cho thế giới hôm nay.

Đăng nhận xét

Top