Thầy là ai?

By
Thứ Sáu Tuần XXV Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 9,18-22.

LỜI CHÚA:
Người lại hỏi các ông rằng: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa". (Lc 9,20).
SUY GẪM:
Giờ này, đối với tôi, Chúa Giêsu là ai?
Giờ này, đối với tôi, Ngài có còn là Ngài không?
Hay chỉ là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua để lại thoáng nhớ mong manh,
rồi chìm dần vào quên lãng.
Giờ này, đối với tôi, Chúa Giêsu là ai?
Giờ này, đối với tôi, Ngài có còn là Ngài không?
Hay một lần Ngài đến giữa đêm khuya, rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng chút dư âm, tàn dần với thời gian…
Ngài là ai? Là ai lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hờn, lúc tôi yêu…?
Ngài là ai? Là ai khi tôi thành công, lúc tôi thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn, và trong suốt cuộc đời…?
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Thánh Thần, soi sáng cho con để con nhận biết Chúa Giêsu chính là “Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Xin cho con luôn can đảm tuyên xưng niềm tin và dấn bước theo Chúa trong suốt cuộc đời con.


Đăng nhận xét

Top