Tìm cớ tố cáo

By
Thứ Hai Tuần XXIII Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 6,6-11

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

“Các kinh sư và Pharisêu xem Chúa Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sabát không, để tìm được cớ tố cáo Ngài.” (Lc 6,7).

Chuyện suy gẫm:
Trong một giai thoại về Đức Thích Ca, có kể rằng: Một hôm Ngài rơi vào tay một tên cướp. Tên này dọa giết Ngài, trước khi chết Ngài xin hắn một ân huệ. Ngài chỉ vào một cây lớn trước mặt và nói:
- Ngươi hãy cắt đứt một nhánh cây.
Trong nháy mắt, tên cướp vung kiếp chém đứt một nhánh cây. Đức Thích Ca nói tiếp:
- Bây giờ người hãy tháp nhánh cây vào thân cây.
Tên cướp cười gằn, nói:
- Mi quả là tên khùng nên mới nghĩ rằng ta có thể làm được điều đó. Đức Thích Ca liền dạy hắn một bài học:
- Ngươi mới là tên khùng khi nghĩ rằng sức mạnh sức mạnh con người có thể gây thương tích và phá hủy. Người có sức mạnh thực là người biết sáng tạo và chữa lành. (“Mỗi ngày một tin vui”).
Lạy Chúa, Xin giúp chúng con biết sống liên đới với nhau trong tình huynh đệ, biết yêu thương ,cảm thông và tha thứ cho nhau.

Đăng nhận xét

Top