Tìm gặp Chúa

By
Thứ Năm Tuần XXV Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 9, 7-9.

LỜI CHÚA:
"Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?" (Lc 9,9).
SUY GẪM:
Khi nghe dư luận đồn về Chúa Giêsu: “Đó là Gioan từ cõi chết chỗi dậy” hay “Ông Êlia xuất hiện”… vua Hêrôđê tìm dịp gặp Chúa Giêsu để xem Ngài là ai. Khác với Hêrôđê, để tìm gặp Chúa, Dakêu đã dấn bước lên đường. Ông leo cây vả và đã bắt gặp ánh mắt Chúa giữa đám đông. Ông đã biến đổi hoàn toàn. Còn Nicôđêmô lại tìm Chúa trong khung cảnh tĩnh mịch ban đêm.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, con cũng luôn khắc khoải tìm kiếm Chúa trong cuộc đời này. Xin cho con được gặp Chúa qua những biến cố của cuộc sống và xin cho con luôn tin tưởng tuyệt đối vào Chúa.

Đăng nhận xét

Top