Đừng dò xét anh em

By
Thứ Sáu Tuần XXII Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 5, 33-39

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay." (Lc 5,35).

Lay Chúa Giêsu, con vẫn thường nhìn anh em con bằng đôi mắt dò xét, khắt khe hẹp hòi. Con luôn muốn họ phải như con nghĩ và làm theo ý con muốn. Vì thế, nên con cảm thấy khó sống và làm việc chung với mọi người. Xin cho con biết nhìn với đôi mắt của Chúa, để con sống hoà hợp với mọi người trong tình nghĩa anh em một nhà. 

Đăng nhận xét

Top