Đừng đổ thừa

By
Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 7, 31-35.

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Khi Gioan Tẩy Giả đến, thì các ngươi bảo: 'Người bị quỷ ám'. Khi Con Người đến, thì các ngươi lại nói: 'Kìa bạn bè với phường tội lỗi'." (x. Lc 7,33-34).

Chuyện suy gẫm:
Trong làng kia có một nông dân rất khô khan nguội lạnh, không sống đạo theo đức tin của mình. Một sáng Chúa Nhật nọ ông bảo đứa con trai của mình rằng:
- Sáng nay con ra đồng làm việc với ba nhé.
Cậu điềm tĩnh trả lời:
- Thưa ba, hôm nay là ngày Chúa Nhật mà.
- Chúa Nhật thì sao? Bộ Chúa Nhật không làm việc được hả? Ý con thế nào?
Thưa ba, con muốn nói giới răn thứ ba của Chúa dạy phải thánh hóa ngày Chúa Nhật và phải cầu nguyện. Nghe vậy người cha bực tức gắt lên:
- Giới răn là cái quái gì!
Một ý tưởng loé lên trong trí, cậu con nhanh nhẩu thưa lại:
- Thưa ba, nếu ba nói như vậy thì con không tuân giữ các giới răn của Chúa, kể cả giới răn thứ tư là Chúa dạy vâng lời cha mẹ!
Lạy Chúa, xin cho con đừng kiếm cớ để đổ thừa hoàn cảnh, nhưng luôn tin vào Chúa và làm theo những lời Chúa dạy.

Đăng nhận xét

Top