Vâng theo Lời Chúa

By
Thứ Năm Tuần XXII Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 5, 1-11

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới." (Lc 5,5).

Một trung sĩ đang huấn luyện các tân binh: “Các đồng chí hãy nhớ, khi một sĩ quan trao cho công việc dù nặng nề đến đâu, bổn phận dù khó khăn đến đâu, các đồng chí luôn phải nhớ tiếng nói cuối cùng”.
Trong lúc các lính mới còn đang ngơ ngác nhìn, ông thêm: “Tiếng đó là: ‘tuân lệnh’”. (Góp nhặt).
Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe và vâng theo lời Chúa dạy.

Đăng nhận xét

Top