Vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn

By
Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
 Lc 15,1-32.

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối." (Lc 15,7).

Chuyện suy gẫm:
Một nhà truyền giáo trên một đảo ngạc nhiên khi nhìn thấy một phụ nữ mang một nắm cát ướt bước vào túp lều của ông.
- Ông biết đây là gì không?
- Nó giống như cát.
- Ông có biết tại sao tôi mang nó vào đây không?
- Không, tôi không thể tưởng tương được tại sao.
- Đây là tội tôi. Tội tôi không thể đếm được như cát biển. Làm thế nào tôi có thể được tha thứ tất cả?
- Bà hãy đưa cát đó ra bãi biển và chất thành một ít cát. Rồi ngồi nhìn xem những cơn sóng ập tới, chắc chắn sẽ cuốn đi tất cả. Đó là cách Chúa thực hiện sự tha thứ của Ngài. Lòng nhân từ của Chúa bao la như đại dương. Hãy thành thật hối lỗi và Chúa sẽ tha thứ.
Lạy Chúa, con ý thức mình là con người đầy tội lỗi, nhiều lần con đã hứa với Chúa là con sẽ không tái phạm nữa. Nhưng Chúa ơi, thân phận con yêu đuối dễ lạc xa Chúa bởi những cám dỗ của thế tục. Xin Chúa ban thêm sức mạnh cho con để con biết sám hối mỗi khi con vấp phạm và luôn tin tưởng rằng Chúa luôn yêu thương tha thứ cho con.

Đăng nhận xét

Top