Yêu nhiều được tha nhiều

By
Thứ Năm Tuần XXIV Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 7, 36-50.

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều." (Lc 7,47).

Suy gẫm:
Hình ảnh của người phụ nữ tội lỗi được Chúa tha thứ hết tội lỗi, nhắc nhở tôi rằng: Thiên Chúa không chỉ có tình yêu mà Ngài là Tình yêu.
Càng sống yêu thương, tôi càng dễ nhận ra Chúa hiện diện trong tôi. Những lúc từ chối tình yêu, tâm hồn tôi trở nên trống vắng và cô đơn, tôi trở nên ích kỷ, xa rời tình thương của mọi người.
Lạy Chúa, khi con pham tội xin cho con biết ăn năn hoán cải và xin cho con biết yêu mến Chúa mỗi ngày nhiều hơn.


Đăng nhận xét

Top