Chọn phần tốt nhất

By
Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 10,38-42.

LỜI CHÚA;
"Maria cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." (Lc 10,39.42).

SUY GẪM:
“Tất cả vì Chúa và cho Chúa”, đó có lẽ cũng là bài học Chúa Giêsu muốn nói đến qua đoạn Phúc Âm hôm nay. Lời Chúa mời gọi chúng ta thống nhất đời sống. Có những giây phút ưu việt dành cho cầu nguyện, thờ phượng; còn phần lớn thời giờ được dành cho những sinh hoạt khác. Đối với Kitô hữu, phải biến mọi sinh hoạt thành lời cầu nguyện kéo dài, thành những hy tế trên bàn thờ. Chính qua những sinh hoạt ấy, chúng ta gặp gỡ, lắng nghe, thực thi thánh ý Thiên Chúa.” (Trích: “Mỗi ngày một tin vui”).

CẦU NGUYỆN:
Lạy chúa, con thường lu bu với công việc suốt cả ngày và con cảm thấy lúc nào cũng thiếu thời gian để làm việc, nhiều lúc mệt mỏi quên cả Chúa. Xin Chúa cho con nhớ rằng Chúa luôn đồng hành với con mọi nơi, mọi lúc, để mọi việc con làm đều là làm trong Chúa.

Đăng nhận xét

Top