Ganh tị mù quáng

By
Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 11,15-26

LỜI CHÚA:

"Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông." (Lc 11,20).

SUY GẪM:

Có một câu chuyện nói về sự ganh tị như sau:
Có một con đại bàng ganh tị với một con đại bàng khác vì con này bay cao hơn nó. Một hôm con đại bàng ganh tị gặp một xạ thủ. Nó xúi anh bắn hạ đối thủ của nó. Chàng xạ thủ đáp: “Được. Nhưng tôi không có tên”. Con đại bàng nhổ một cọng lông cánh đưa cho chàng xạ thủ làm tên. Nhưng chàng bắn hụt. Vì quyết tâm hại đối thủ của mình, con đại bàng ganh tị lại nhổ thêm một cọng nữa, rồi một cọng nữa... cho tới khi hai cánh nhỏ trụi nhẵn. Nó không bay được nữa. Chàng xạ thủ không bắn được con kia nên bắt lấy con đại bàng trụi cánh về làm thịt.
Nếu bạn ganh tị muốn hại ai thì rốt cuộc bạn chỉ tổ hại chính bản thân mình. (D.L. Moody).
Sự mù quáng do ganh tị: Vì ganh ghét Chúa Giêsu nên các kẻ thù của Ngài đã bị mù quáng. Chẳng những họ không nhận ra ý nghĩa việc Ngài trừ quỷ, mà còn xuyên tạc rằng Ngài làm như thế là dựa vào sức quỷ vương.
CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con đừng ganh tị, nhưng biết cộng tác với mọi người trong việc xây dựng Nước Chúa và luôn cậy dựa vào sự quan phòng của Chúa.Đăng nhận xét

Top