Hãy ra đi

By
Thứ Năm Tuần XXVI Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa:  Lc 10, 1-12.

LỜI CHÚA:
Anh em hãy ra đi. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãyđừng c nói: "Bình an cho nhà này!", bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy.

SUY GẪM:
Truyền giáo là bổn phận của tất cả mọi tín hữu. Sự thường, người tín hữu chỉ mới lo giữ đạo chứ chưa ý thức mình phải có sứ mạng truyền đạo.
Việc truyền giáo trước tiên là phải cầu xin ơn Chúa giúp sức.
- Người truyền giáo phải lưu ý thức rằng: Điều cần hơn hết là ơn Chúa chứ không phải là những phương tiện vật chất (túi tiền, bao bị, giày dép…).
Việc người truyền giáo cần làm là đem Tin Mừng cứu độ, yêu thương và chia sẻ của Chúa đến cho mọi người, để làm giảm bớt đi những đau khổ tinh thần và vật chất của người ta và để mọi người được sống hiệp nhất trong cùng một Cha trên trời.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, Chúa sai chúng con đi để đem sự bình an của Chúa đến với mọi người. Xin cho chúng con biết nhận ra con người bất tài của mình và đừng lo chuẩn bị đầy đủ về vật chất, nhưng luôn biết tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Chúa. Nhờ ơn Chúa giúp sức, chúng con sẽ làm được mọi điều như ý Chúa muốn.

Đăng nhận xét

Top