Khiêm tốn

By
Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
 Lc 18,9-14

LỜI CHÚA:

"Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." (Lc 18,14).

SUY GẪM:

Người biệt phái và người thu thuế đều lên đền thờ và đều cầu nguyện. Nhưng lòng trí của mỗi người hướng đến những hướng khác nhau.
Lòng trí của người biệt phái hướng về ai ?
- Trước hết là hướng về người khác : "Lạy Chúa, con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia"
- Đồng thời lúc đó cũng hướng về bản thân mình : "Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con"
- Nơi quan trọng nhất phải hướng về là Thiên Chúa thì hắn lại bỏ qua !
Còn lòng trí người thu thuế thì hướng thẳng về Thiên Chúa : "Lạy Thiên Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi".
Chúng ta dễ phạm lại sai lầm của người biệt phái : khi cầu nguyện, lòng trí chúng ta hướng về những nhu cầu ích kỷ của bản thân và than phiền về những điều khó chịu người khác gây cho mình.
Hãy học cầu nguyện như người thu thuế là hướng về Chúa. Có nghĩ về mình là để ý thức thân phận tội lỗi của mình để rồi càng hướng về Chúa nhiều hơn.
CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm tốn và chân thành khi cầu nguyện, để con được Chúa ban ơn tha thứ và được sống làm con Chúa.

Đăng nhận xét

Top