Lắng nghe và tuân giữ

By
Thứ Bảy Tuần XXVII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 11,27-28

LỜI CHÚA:

"Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11,28).

SUY GẪM:

- Một bà kia thường đọc Sách Thánh và đọc rất sốt sắng. Khi được hỏi, tại sao? thì bà dùng một thí dụ để giải thích:
Hôm qua tôi nhận được một bức thư của một người tôi rất quý mến. Tôi đã đọc rất chăm chú và đọc đi đọc lại tới 5 lần. Không phải vì tôi không hiểu lời lẽ trong thư vốn đã quá rõ, nhưng vì tôi biết đó là những lời của một người rất thương tôi và tôi cũng rất thương người đó.
- Một đời sống đạo đức gương mẫu vẫn luôn là một hấp lực và tác động người khác hơn cả những gì được viết trong sách vở. Mẹ Maria đã nêu gương cho chúng ta trong việc lắng nghe và thực thi lời Chúa. Đó là mối phúc mà ai trong chúng ta cũng có thể đạt được. Ước gì chúng ta tìm đuợc hạnh phúc trong việc cưu mang Lời Chúa: cưu mang bằng cách lắng nghe, đón nhận và tuân giữ, để rồi một khi Lời Chúa đã trở thành sức sống, chúng ta có thể đem sự sống đó đến cho những người xung quanh.

CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, xin cho con biết noi gương Mẹ Maria luôn lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa dạy con trong cuộc sống.
Đăng nhận xét

Top