Lạy Cha chúng con

By
Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 11,1-4.

LỜI CHÚA:
"Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện." (Lc 11,1).

SUY GẪM:
Người con gái của Karl Marx có lần tâm sự với một người bạn: “Tôi lớn lên mà không hề biết đến bất cứ tôn giáo nào. Tôi cũng không tin Thiên Chúa. Thế rồi tình cờ tôi đọc được một quyển sách trong đó có lời kinh khác lạ. Tôi đọc hết lời kinh ấy và tự nhủ: nếu quả thật Thiên Chúa của lời kinh đó hiện hữu, tôi nghĩ rằng tôi có thể tin Ngài được”. Người bạn hỏi cho biết đó là lời kinh nào. Người con gái của Karl Marx mới từ từ đọc lại Kinh Lạy Cha.
Tình cha con và tình anh em được Chúa Giêsu mặc khải qua kinh Lạy Cha. Sống với Cha trong tình phó thác và sống với anh em trong tình bác ái.” (Trích: “Mỗi ngày một tin vui”).
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa là Cha chúng con, xin dạy chúng con sốt sắng cầu nguyện trong tâm tình người con thảo luôn tin tưởng phó thác vào Chúa là Cha yêu thương.

Kinh Lạy Cha


Đăng nhận xét

Top