Niềm vui Nước Trời

By
Thứ Bảy Tuần XXVI Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 10, 17-24.

LỜI CHÚA:
"Các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời." (Lc 10,20).

SUY GẪM:
Sau những thành công trong công tác mục vụ hoặc truyền giáo, tôi cũng rất vui. Tôi vui vì những thành công đó, tôi vui vì được người ta khen ngợi, tôi vui vì đã phục vụ… Chúa Giêsu nhắc tôi một niềm vui lớn hơn gấp bội: vui vì được kể là công dân Nước Chúa, vui vì được làm cộng sự viên của Chúa, vui vì hạnh phúc vĩnh viễn mai sau.

CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, xin cho con luôn biết cảm tạ ơn Chúa, vì tất cả những gì con có được đều là do Chúa thương ban.

Đăng nhận xét

Top