Thánh Thần soi sáng

By
Thứ Bảy Tuần XXVIII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 12, 8-12

LỜI CHÚA:

"Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào".

SUY GẪM:

 Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cuộc sống. Ngày nay những cuộc bách hại đạo công khai không còn, nhưng những khó khăn mọi mặt mà Kitô hữu đang trải qua cũng đủ để họ tuyên xưng đức tin đến mức tử vì đạo. Ngược lại, khước từ sống theo những cam kết đức tin cũng là một hình thức chối đạo. Chối đạo khi không có những hành động cụ thể, khi đóng khung đức tin vào những việc đạo đức làm vì thói quen, khi không nhận ra tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. (Trích: Mỗi ngày một tin vui).

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con luôn can đảm vượt thắng tội lỗi và làm chủ tư tưởng ước muốn của mình đi theo lề luật của Chúa. Xin đừng để những đam mê lầm lạc tách lìa con ra khỏi tình yêu của Chúa. 

Đăng nhận xét

Top