Nhờ tin vào Người con

By
Ngày 02/11: Lễ cầu cho các Đẳng Linh Hồn
Lời Chúa: 
 Ga 6,37-40

LỜI CHÚA:

"Ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết." (Ga 6,40).

SUY GẪM:

Chúng ta vừa bước vào tháng 11, tháng dành riêng cầu nguyện cho các kẻ đã qua đời. Thực ra, chẳng ngày nào mà Giáo Hội, qua các Thánh Lễ, lại chẳng cầu nguyện cho họ. Nhưng tháng này, Giáo Hội muốn chúng ta sống ý thức hơn và thực hành mạnh mẽ hơn việc đạo đức này. Như vậy, hôm nay quả là dịp tốt để dâng lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã khuất; trong đó có ông bà, cha mẹ, thân quyến, bạn hữu và các bậc thầy của chúng ta.
Tôi tin có đời sau. Tôi tin sự sống lại và sự sống vĩnh cửu.
- Là tín hữu, chúng ta xác tín mạnh mẽ vào lời của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu chuộc chúng ta, khi Người nói: “Ý của Đấng sai tôi là tất cả những kẻ Ngài đã ban cho tôi, tôi không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết (Ga 6, 39). “Ai tin vào Người Con, thì được sống muôn đời” (Ga 6, 40).
CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin cho con luôn tin vào Chúa Giêsu và sống theo lời dạy của Ngài, để con được chết đi với Ngài và được sống lại với Ngài trong ngày sau hết.

Đăng nhận xét

Top