Jesus healing pictures from bible ( Chúa Jesus chữa lành những hình ảnh từ kinh thánh )

By

Jesus Heals A Blind Man.

Jesus heals a blind man
Jesus heals a blind man Bartimaeus.

Jesus Heals a leper.
Jesus heals a leper


Jesus heals a paralyzed man on his sick bed.

Jesus healing images


Jesus heals peter's mother-in-law.

Jesus healing Peter's mother in law


Jesus heals a lame man at the pool of Bethesda.


Jesus healing pictures in bibleLời dịch

Chúa Giêsu Hồi phục một người mù.

Chúa Giêsu chữa lành một người mù


Chúa Giêsu chữa lành một người mù Bartimaeus.

Chúa Giêsu Hồi phục một người phung.

Chúa Giêsu chữa lành một người cùi

Chúa Giêsu chữa lành một người đàn ông bị tê liệt trên giường bệnh của mình.Chúa Giêsu chữa lành hình ảnh

Chúa Giêsu chữa lành peter của mẹ chồng.


Chúa Giêsu chữa lành mẹ Phêrô trong pháp luật

Chúa Giêsu chữa lành một người què tại hồ bơi của Bethesda.


Chúa Giêsu chữa lành hình ảnh trong kinh thánh

Đăng nhận xét

Top