Các dấu Thánh

By

Dấu Thánh Giá:


Nhân Danh Cha + và Con và Thánh Thần. Amen


Kinh Vì Dấu


Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh Giá +, xin chữa chúng con + cho khỏi kẻ thù +, nhân danh Cha và + Con và Thánh Thần. Amen.Các dấu Thánh

Đăng nhận xét

Top