Kinh sáng danh - Glory To The Father

By
Tiếng Việt: Kinh Sáng DanhEnglish: Glory To The Father
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit; as it was in the beginning, is now and will be forever. Amen.

Kinh sáng danh - Glory To The Father

Đăng nhận xét

Top