42 anh chị em dân tộc thiểu số trở thành con cái Chúa tại Nà Phặc, Bắc Kạn

By

42 anh chị em người dân tộc Hmông, Tày, Dao Đỏ đã trở thành con cái Chúa qua Bí Tích Thanh Tẩy tại nhà thờ Nà Phặc, thuộc Giáo phận Bắc Ninh.


Lúc 10 giờ Chúa nhật Phục Sinh hôm nay, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đã dâng thánh lễ và cử hành các Bí tích gia nhập Đạo cho 42 anh chị em người dân tộc thiểu số tại sân nhà thờ Nà Phặc. Trong đó có 2 người thuộc dân tộc Tày, 3 người Dao Đỏ và 37 anh chị em Hmong. Người lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy lớn tuổi nhất năm nay 87 tuổi.


a

Nhà thờ Nà Phặc là điểm truyền giáo nằm tại thị trấn Nà Phặc, tỉnh Bắc Kạn. Hiện điểm truyền giáo này được Đức cha Giáo phận Bắc Ninh trao cho quý cha Dòng Chúa Cứu Thế coi sóc.


a

 


Những anh chị em đón nhận Tin Mừng theo Chúa nhờ sự hướng dẫn của quý cha DCCT, cùng với quý dì Dòng Con Đức Mẹ Hiệp Nhất, quý dì Dòng Đaminh cũng như sự cộng tác của giáo lý viên, quý ban hành giáo nơi vùng truyền giáo xa xôi này.


a

Chúng ta cùng tạ ơn Chúa cùng với những anh chị em tại Nà Phặc cũng như xin Chúa gìn giữ, hướng dẫn và ban nhiều ơn lành xuống quý nam nữ tu sĩ, anh chị em giáo dân đang hoạt động tại các vùng truyền giáo xa xôi.


a

a

a

a

a


42 anh chị em dân tộc thiểu số trở thành con cái Chúa tại Nà Phặc, Bắc Kạn

Đăng nhận xét

Top