Các Dấu Thánh

By
Dấu Thánh Giá:
Nhân Danh Cha + và Con và Thánh Thần. Amen
Kinh Vì Dấu
Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh Giá +, xin chữa chúng con + cho khỏi kẻ thù +, nhân danh Cha và + Con và Thánh Thần. Amen.

Đăng nhận xét

Top