Bài thơ: Đêm Nguyện Cầu

By
Thánh đường con đến nguyện cầu 
Cúi xin Thiên Chúa nhiệm mầu Ngôi Hai 
Chúng con những kẻ lạc loài 
Xa quê xa nước sống đời tha phương 

Mất rồi mất hết tình thương 
Quê nhà cha mẹ vấn vương đêm ngày 
Mẹ già không được gần bên 
Cha đau không được những ngày thuốc thang Anh em thân thích họ hàng 
Tình chồng nghĩa vợ đôi đàng đôi nơi 
Thân tình bạn hữu không lời 
Xa rồi xa cả ngàn đời Chúa ơi 

Tòa cao Chúa ngự nơi nơi 
Xót thương trần thế muôn đời khổ đau 
Đêm nay Chúa xuống gian trần 
Xin tha tội lỗi xóa sầu chúng con 

Chiến tranh dai dẵng héo mòn 
Thịt rơi máu đổ nước non nghèo nàn 
Chúa ơi, xin Chúa thương ban 
Cho người dân Việt hân hoan đón chờ 

Thanh bình đất nước nên thơ 
Những người lưu lạc hết mờ lệ rơi. 
  
Nemours 1976
Hà Như Chi

Đăng nhận xét

Top